Anlägga en ny gräsmatta

Grunden för en bra gräsmatta är att grundarbetet görs ordentligt. Bra jord är en viktig nyckel för att kunna få en tät och väl fungerande gräsmatta.
 
Så här gör du, steg för steg:
 
1.     Fräs gärna den befintliga jorden med en jordfräs, eller med en spade.
2.     Redan befintlig matjord kan jordförbättras, med exempelvis Weibulls Gräsmattedress. Annars, ersätt den befintliga jorden med omkring 25 cm tjockt jordlager av gräsmattejord.
3.     Gödsla området med ett brett fungerande gödsel, exempelvis ett NPK-gödsel. Blanda ner detta i jorden, och använd omkring 5 kg / 100 kvm.
4.     Ta bort material som kan störa sådden, exempelvis stenar och större rötter. Gallervälta gärna ytan, för att få denkompakt.
5.     Så gräset. Använd Weibulls Extra Green och fördela denna med hjälp av en räfsa. Vanligtvis rekommenderar jag att man sår med 2 kg / 100 kvm. I större områden rekommenderar jag att man delar upp, och sår i mindre bitar, för full kontroll över sådden. I skuggiga partier rekommenderar jag att man sår med Weibulls Skugga.
6.     Gräsfröna ska myllas ner i gjorden med hjälp av en räfsa.
7.     Vattna försiktigt, och håll området fuktigt i minst tre veckor efter sådd. Vattna inte rikligt, utan hellre flera gånger i mindre mängder.
8.     När gräset är omkring 10 cm högt, klipp försiktigt första gången. Klipp inte mer än 3 cm åt gången, eftersom det dåskadar gräsets tillväxtzon.
9.     Fortsätt att sköta gräsmattan enligt vår guide.

En ny sajt om gräsmattor!

Gräsguiden.se är splitter ny, och därför fyller på med nytt innehåll hela tiden. Filmer, nya tips och PDF-guider fylls på allt eftersom!

Min egna gräsmatta

Jag tog under sommaren 2011 över en gräsmatta som var dålig skött, gropig och med mycket. Följ vägen mot stans grönaste gräsmatta, genom mina råd. Filmerna som spelas in, är även de från den oskötta gräsmattan. Detta för att få en korrekt bild av hur en gräsmatta i villaträdgårdarna ser ut idag.


Copyright Gräsguiden.se. Vi ansvarar inte för eventuella faktafel och dess konsekvenser. Alla rättigheter förbehållna.