Articles

Anlägga en ny gräsmatta

Grunden för en bra gräsmatta är att grundarbetet görs ordentligt. Bra jord är en viktig nyckel för att kunna få en tät och väl fungerande gräsmatta.
 
Så här gör du, steg för steg:
 
1.     Fräs gärna den befintliga jorden med en jordfräs, eller med en spade.
2.     Redan befintlig matjord kan jordförbättras, med exempelvis Weibulls Gräsmattedress. Annars, ersätt den befintliga jorden med omkring 25 cm tjockt jordlager av gräsmattejord.
3.     Gödsla området med ett brett fungerande gödsel, exempelvis ett NPK-gödsel. Blanda ner detta i jorden, och använd omkring 5 kg / 100 kvm.
4.     Ta bort material som kan störa sådden, exempelvis stenar och större rötter. Gallervälta gärna ytan, för att få denkompakt.
5.     Så gräset. Använd Weibulls Extra Green och fördela denna med hjälp av en räfsa. Vanligtvis rekommenderar jag att man sår med 2 kg / 100 kvm. I större områden rekommenderar jag att man delar upp, och sår i mindre bitar, för full kontroll över sådden. I skuggiga partier rekommenderar jag att man sår med Weibulls Skugga.
6.     Gräsfröna ska myllas ner i gjorden med hjälp av en räfsa.
7.     Vattna försiktigt, och håll området fuktigt i minst tre veckor efter sådd. Vattna inte rikligt, utan hellre flera gånger i mindre mängder.
8.     När gräset är omkring 10 cm högt, klipp försiktigt första gången. Klipp inte mer än 3 cm åt gången, eftersom det dåskadar gräsets tillväxtzon.
9.     Fortsätt att sköta gräsmattan enligt vår guide.

Så vertikalskär du

Vertikalskärning är den teknik som används för att lufta mattan. Min erfarenhet är att gräset mår mycket bra efter behandlingen. Det som görs är att man luftar och ventilerar gräsmattan genom att skära ner i jorden. På så sätt får man bort dött material, samtidigt som gräsrötterna delar sig, och därmed får lättare att sprida sig, vilket leder till den tät och grön matta. Snitten gör även att vatten får lättare att tränga ner, och gödning samt luft lättare når plantorna.


 
Så här gör du, steg för steg:
 
Inledande information:
Denna behandling av gräset bör göras antingen i slutet av maj, eller i juni, beroende på om ogräsmedel har använts. Se gräsguidens program för mer info.
 
1.     Jorden ska inte nyligen vara vattnad när denna behandling sker, eftersom knivarna då river upp i för stor grad. Ha som regler: Torrt gräs, men lätt fuktig jord.
2.     Klipp gräset kortare än normalt, samla upp allt överflödigt gräs, om inte uppsamlare används. Uppsamlare rekommenderas dock.
3.     Kör vertikalskäraren över området, använd uppsamlare. Rekommenderat skärdjup är cirka 10-15 mm.
4.     Kratta bort eventuellt överflödigt gräs, med en vanlig räfsa.
5.     Stödså med gräsfrö. Sprid ut gräsfröna, och kratta sedan ner dessa i gräset med en räfsa.
6.     Toppdressa med Weibulls Gräsmattedress.
7.     Avsluta med att vattna området rikligt, omkring 20-30 mm.
 
OBS!
Vertikalskärning ska ej förväxlas med mossrivning. Maskinerna som mossriver använder endast fjädrar, och går aldrig ner på djupet i jorden. Använd därför en vertikalskärare med knivar, som går ner på djupet och ger luft åt rotsystemet.

Maskiner & Redskap

Allt fler redskap kommer att fyllas på här allt eftersom. Till att börja med rekommenderar jag några cylinderklippare & vertikalskärare.

 

Jag har delat in de i olika budgetar, både för amatören, samt för den med proffsambitioner. Rekommendationerna bygger på egna erfarenheter, och utifrån det jag tycker är bra. Under försommaren 2012 testar jag flera olika maskiner. Återkommer med fler rekommendationer.


 
Budget låg, 0-200 kvm:
Klippare: Gardena Cylinderklippare 380 Li.
Vertikalskärare: ALKO 32 VLE Combi Care Comfort.
 
 
Budget mellan, 200-600 kvm:
Klippare: Gudenaa L 45-7
Vertikalskärare: ALKO Powerline 3600 VE
 
 
Budget hög, 600+ kvm:
Klippare: Lawnmaster Golf
Vertikalskärare: ALKO Powerline 4000 VB
 

 

Filmer

Under sommaren 2012 spelar vi in filmer för hur du ska sköta din gräsmatta på bästa sätt. Allt ifrån vertikalskärning, dressning till klippning.

Behandlingarna – steg för steg

Här har vi samlat några guider hur du genomför vissa behandlingar, steg för steg. Fler guider dyker upp löpande.

 


 

Vertikalskärning
Så vertikalskär du. Steg för steg.

 
Anlägg en ny gräsmatta
Gör ett ordentligt grundarbete innan du sår din gräsmatta.

 


 

 

En ny sajt om gräsmattor!

Gräsguiden.se är splitter ny, och därför fyller på med nytt innehåll hela tiden. Filmer, nya tips och PDF-guider fylls på allt eftersom!

Min egna gräsmatta

Jag tog under sommaren 2011 över en gräsmatta som var dålig skött, gropig och med mycket. Följ vägen mot stans grönaste gräsmatta, genom mina råd. Filmerna som spelas in, är även de från den oskötta gräsmattan. Detta för att få en korrekt bild av hur en gräsmatta i villaträdgårdarna ser ut idag.


Copyright Gräsguiden.se. Vi ansvarar inte för eventuella faktafel och dess konsekvenser. Alla rättigheter förbehållna.